e-shop

e-shop

Je to predaj produktov cez e-shop. Firma vám za poplatok vystaví

vlasný e-shop, kde budete predávať produkty danej firmy.